Arbeidsongeschiktheid / Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Voor werknemers is als zij ziek worden al het nodige wettelijk geregeld. Er bestaat een loondoorbetalingsverplichting vanuit de werkgever en na 2 jaar ziekte onder voorwaarden recht op een uitkering vanuit de WIA.

Kun je als zelfstandig ondernemer door ziekte of een ongeval niet werken dan geldt bovenstaande niet. Je zult de financiƫle gevolgen van dit risico zelf moeten dragen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan hier wellicht een oplossing bieden.

Wij starten met een inventarisatie. Hoe hoog is je arbeidsinkomen? Wie zijn daarvan afhankelijk? Wat zijn voor jou de alternatieven wanneer ja arbeidsongeschikt zou raken? Vanuit verschillende kanten maken we een totaalbeeld. Dat beeld is de basis van de vraag wat je wel of niet een acceptabel risico vindt.

Daarbij houden wij in ons advies rekening met de volgende zaken:

  • Hoeveel weken kun je op basis van je eigen financiĆ«le reserves, zelf het gemis aan inkomen opvangen?
  • Is het belangrijk dat je met de stijging van je inkomen uit de onderneming ook de verzekerde som kunt aanpassen?
  • Wil je bij arbeidsongeschiktheid een vergoeding wanneer je alleen je huidige activiteiten niet meer kunt uitoefenen. Of alleen in de situatie dat je helemaal niet meer kunt werken, ook niet in een ander beroep?
  • Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid is het dan belangrijk dat je een aantal maanden of jaren een uitkering ontvangt of moet deze uitkering plaatsvinden zolang je arbeidsongeschikt bent?

Zo zie je. Goed advies is maatwerk, omdat de situatie van iedere zelfstandig ondernemer - en dus ook van jou - anders is.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij adviseren je graag.

Direct contact