Pensioen

AOV Pensioen.jpg

Als zelfstandig ondernemer bouw je geen pensioen op zoals een werknemer dat in loondienst doet. Voor bepaalde groepen ondernemers geldt een uitzondering in de vorm van deelname aan beroepspensioenfondsen. Voor aanvullend pensioen zijn de meeste zelfstandig ondernemers op andere opbouwfaciliteiten aangewezen. Voorbeelden hiervan zijn:

•    Oudedagsreserve
Als zelfstandig ondernemer mag je onder voorwaarden een deel van je winst reserveren voor pensioen. Met deze reservering zet je niet daadwerkelijk geld opzij. Het is een reservering die op korte termijn een belastingbesparing oplevert.
•    Lijfrente
Met een lijfrenteverzekering of –rekening bouw je fiscaal voordelig een aanvullend pensioen op. In de opbouwfase is de premie of storting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. In de uitkeerfase is de uitkering belast.
•    Verkoopopbrengst
Het is ook mogelijk dat je de verkoopopbrengst van je onderneming gebruikt voor je pensioen.

Pensioen is niet alleen een inkomen voor later maar ook een inkomen voor je partner en kinderen bij je overlijden. Ook hier dien je zelf een voorziening voor te treffen.