Arbeidsongeschiktheid

AOV Werkgever.jpg

Het risico van loondoorbetaling bij ziekte gedurende de eerste 104 weken kun je verzekeren met een verzuimverzekering. Voor een zieke werknemer is het belangrijk dat hij herstelt. Het UWV controleert na het einde van het 2de ziektejaar ook of je als werkgever alles aan gedaan hebt om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit is de Poortwachtertoets. Heb je als werkgever er in de ogen van het UWV niet alles aan gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen dan wordt de loondoorbetalingsverplichting met een jaar verlengd. Ondersteuning in arbodienstverlening biedt een verzekeraar ook veelal via uitbreidingsmodules op de verzuimverzekering aan. Een voordeel van deze uitbreidingsmodules kan zijn dat verzekeraars Poortwachtergarantie afgeven.

Voor de financiering van de eerste 10 jaar van de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (onderdeel van de WIA) en de Ziektewet ben je als werkgever publiek verzekerd. Hiervoor betaal je de premie Werkhervattingskas. Je kunt er ook voor kiezen om eigen risico drager te worden. Dit risico kun je vervolgens privaat verzekeren.

 Zieke werknemers die na 104 weken een uitkering ontvangen vanuit de WIA worden geconfronteerd met een inkomensterugval. Als werkgever heb je de mogelijkheid om een aanvulling te verzekeren. De inkomensterugval wordt hierdoor minder groot. Voor veel werknemers is dit naast pensioen een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.