Pensioen

Pensioen coins.jpg

Om goed gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en aan je te binden is de aanwezigheid van een pensioenregeling een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Betaalbaarheid van een pensioenregeling is voor de continuïteit van je bedrijf van groot belang. Bij de inrichting van de pensioenregeling dient hier rekening mee te worden gehouden. 

Wij starten met een inventarisatie. Wat zijn je doelstellingen? Welke kennis en ervaring heb je met pensioen? Hoe is de financiële situatie van je bedrijf? Welke risico’s kun en wil je lopen? Daarnaast onderzoeken wij of je werkzaamheden niet vallen onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

 Op basis van deze antwoorden maken wij een analyse en komen wij tot een advies.

 Daarbij houden wij in ons advies rekening met de volgende zaken:

  • Het karakter van de pensioenovereenkomst
  • Bij premieregelingen de premiebestemming
  • Fiscale aspecten
  • Het nabestaandenpensioen
  • Een eventuele eigen bijdrage
  • Aanvullende dekkingen
  • De (soort) pensioenuitvoerder

 Dit advies is maatwerk, omdat de situatie van ieder bedrijf anders is. Wil je weten wij wat voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren je graag.