Arbeidsongeschiktheid

AOV DGA.jpg

Als DGA ben je werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de loondoorbetalingsverplichting vanuit de werkgever van toepassing is. Kan voor de werknemers door de werkgever een ziekteverzuimverzekering worden afgesloten, voor de DGA kan dit in de regel niet. Daarnaast heb je als DGA geen recht op een uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Je zult de financiƫle gevolgen van dit risico zelf moeten dragen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan hier wellicht een oplossing bieden. Wij adviseren je hier graag in.

Wij starten met een inventarisatie. Hoe hoog is je arbeidsinkomen? Wie zijn daarvan afhankelijk? Wat zijn voor jou de alternatieven wanneer ja arbeidsongeschikt zou raken? Vanuit verschillende kanten maken we een totaalbeeld. Dat beeld is de basis van de vraag wat je wel of niet een acceptabel risico vindt.

 Daarbij houden wij in ons advies rekening met de volgende zaken:

  • Hoeveel weken kun je op basis van je eigen financiĆ«le reserves, zelf het gemis aan inkomen opvangen.
  • Is het belangrijk dat je met de stijging van je inkomen ook de verzekerde som kunt aanpassen.
  • Wil je bij arbeidsongeschiktheid een vergoeding wanneer je alleen je huidige activiteiten niet meer kunt uitoefenen. Of alleen in de situatie dat je helemaal niet meer kunt werken, ook niet in een ander beroep?
  • Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid is het dan belangrijk dat je een aantal maanden of jaren een uitkering ontvangt of moet deze uitkering plaatsvinden zolang je arbeidsongeschikt bent.

Dit advies is maatwerk, omdat het voor iedere DGA anders is. Wij leren je graag beter kennen om voor jou de juiste pensioenmogelijkheden op papier te zetten.