Rechtsbijstand

K shutterstock_141521542.jpg
 • Je bent niet alleen verzekerd voor juridische conflicten, je mag ook advies inwinnen over mogelijke juridische geschillen
 • Je kunt de dekking en het eigen risico aanpassen aan je persoonlijke situatie, er zijn verschillende aanvullende dekkingen mogelijk

Het is prettig om iemand te hebben die jouw rechten beschermd, bijvoorbeeld bij een juridisch conflict op je werk, in het verkeer of bij de aankoop van een product. Een rechtsbijstandverzekering dekt de financiële risico’s van deze juridische hulp af. De verzekering geldt vooral voor situaties in Nederland.
Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf of voor meerdere personen. De dekking van de rechtsbijstandverzekering is in te richten aan de hand van jouw persoonlijke situatie.

Met de basis rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd voor rechtsbijstand bij juridische conflicten bij onder andere ontslag, bedrijfsongeval, beroepsziekte, letselschade en levering van diensten door mobiele telefoonprovider.

Eigen risico
Het eigen risico is standaard € 100. Het maakt niet uit wat de oorzaak is.

Niet gedekt
De onderstaande gebeurtenissen geven geen recht op rechtsbijstand bij een juridisch conflict (bekijk de voorwaarden voor een volledig overzicht):

 • Gevolgen van een natuurramp, molest, sabotage en atoomkernreacties
 • Conflicten die anderen kunnen vergoeden
 • Je hebt de premie niet betaald
 • Het was de opzet van een verzekerde
 • Het conflict schaadt de belangen van DAS
 • Conflicten met DAS Rechtsbijstandverzekeraar
 • Je staat in voor anderen of vorderingen van anderen
 • Gevolgen van een schade die is ontstaan door een door jouw gepleegde onrechtmatige daad
 • Conflicten over invoerrechten, accijnzen, leges of ander fiscale zaken
 • Gevolgen van het onbevoegd besturen van een voer- of vaartuig. Je hebt wel dekking als je niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd was
 • Conflicten over de huidige of vroegere functie als statutair bestuurder van een vennootschap

Rechtsbijstand Uitgebreid
Met Rechtsbijstand Uitgebreid bent je verzekerd voor rechtsbijstand bij juridische conflicten. Je bent onder andere gedekt voor de kosten van externe deskundigen, de proceskosten, waarborgsom en (tweedehands) vaartuigen.

Aanvullende dekkingen
Er zijn verschillende aanvullende dekkingen. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Eigen risico
Je kunt kiezen voor een eigen risico van € 100, € 225 of voor geen eigen risico.

Niet gedekt
De onderstaande gebeurtenissen geven geen recht op rechtsbijstand bij een juridisch conflict (bekijk de voorwaarden voor een volledig overzicht):

 • Gevolgen van een natuurramp, molest, sabotage en atoomkernreacties
 • Conflicten die anderen kunnen vergoeden
 • Je hebt de premie niet betaald
 • Het was de opzet van een verzekerde
 • Het conflict schaadt de belangen van DAS
 • Conflicten met DAS Rechtsbijstandverzekeraar
 • Je staat in voor anderen of vorderingen van anderen
 • Gevolgen van het onbevoegd besturen van een voer- of vaartuig. Je hebt wel dekking als je niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd was
 • Conflicten over de huidige of vroegere functie als statutair bestuurder van een vennootschap
 • Conflicten over verhuur en exploitatie. Als je Verhuur eigen woning hebt meeverzekerd, verzekeren wij verhuur wel mee
 • Conflicten over eigendom, bezit, houden of verkoop van luchtvaartuigen
 • Conflicten over huwelijksvermogensrecht, echtscheiding, beëindiging van samenleving, alimentatie. Heb je het Pluspakket meeverzekerd? Dan is er wel recht op éénmalige mediation bij echtscheiding tot € 2.000
 • Conflicten over erfrecht als de persoon die de erfenis nalaat voor de ingangsdatum van deze verzekering is overleden

Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers
Met Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers ben je verzekerd voor rechtsbijstand bij het verhalen van schade en andere juridische meningsverschillen.

Pluspakket
Je kunt je aanvullend verzekeren met het Pluspakket, zodat het is afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Niet gedekt
De onderstaande gebeurtenissen geven geen recht op rechtsbijstand bij een juridisch conflict, zowel bij de basisdekking als bij de plusdekking (bekijk de voorwaarden voor een volledig overzicht):

 • Gevolgen van een natuurramp, molest, sabotage en atoomkernreacties
 • Conflicten die anderen kunnen vergoeden
 • Je hebt de premie niet betaald
 • Het was de opzet van een verzekerde
 • Het conflict schaadt de belangen van DAS
 • Conflicten met DAS Rechtsbijstandverzekeraar
 • Je staat in voor anderen of vorderingen van anderen
 • Gevolgen van een schade die is ontstaan door een door jouw gepleegde onrechtmatige daad
 • Conflicten over invoerrechten, accijnzen, leges of ander fiscale zaken
 • Gevolgen van het onbevoegd besturen van een voer- of vaartuig. Je hebt wel dekking als je niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd was
 • Conflicten over verhuur, lease of zakelijk gebruik van -een voer of vaartuig

Voorwaarden
In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekeringen vind je uitgebreide informatie. Bijvoorbeeld over de dekking en de verschillende keuzedekkingen, welke eigen risico’s er zijn en wat er wel en niet is verzekerd. Je vindt ze onder onze downloads. Je kunt ook voor meer informatie contact met ons opnemen.

Het verzekerd bedrag en de premie worden bepaald aan de hand van een aantal factoren:

 • Gezinssamenstelling
 • De door jou gekozen extra verzekerde bedragen, extra dekkingen en/of eigen risico

Pakketkorting
De rechtsbijstandverzekering is vaak een onderdeel van een verzekeringspakket. Hoe meer producten je afsluit in één pakket, hoe hoger je pakketkorting kan zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief totaalpremie, op één overzichtelijk polisblad bij één verzekeraar. Hierop zie je direct wat je wel en wat je niet hebt verzekerd. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.