Aansprakelijkheid

C shutterstock_194420423.jpg
 • De dekking is uit te breiden aan de hand van jouw persoonlijke situatie. Je kunt samen met ons je eigen risico kiezen of de hoogte van het verzekerd bedrag bepalen
 • Ben je slachtoffer geworden van zinloos geweld en zijn de daders onbekend? Dan krijg je van ons een schadevergoeding

Breng je schade toe aan een ander of aan de spullen van een ander? Dan ben je verantwoordelijk voor het herstel van deze schade. Je bent aansprakelijk. Een aansprakelijkheidsverzekering of WA verzekering dekt bijna alle risico’s af waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent.
Je kunt de aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor jezelf of voor meerdere personen, zoals gezinsleden of huisgenoten.

Met de Aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) ben je verzekerd tegen schade aan anderen waarvoor jij aansprakelijk bent tot € 1.250.000 of € 2.500.000 per gebeurtenis. De onderstaande zaken zijn altijd gedekt:

 • Schade aan personen en aan spullen van anderen
 • Schade door een strafbaar feit van een ander aan jou
 • Schade door een strafbaar feit van een ander aan een verzekerde

Bijvoorbeeld je wordt slachtoffer van een geweldsmisdrijf en je kunt de dader niet aansprakelijk stellen, dan krijg je door de aansprakelijkheidsverzekering een schade-uitkering tot maximaal € 50.000. Voor alle verzekerden samen wordt maximaal € 250.000 vergoed.

Aanvullende dekking
Naast de standaarddekking kun je onder andere de volgende zaken aanvullend verzekeren:

Sterdekking

 • Schade aan de oppas die jouw minderjarige kinderen en/of huisdieren veroorzaken
 • Als er geen sprake is van wettelijke aansprakelijkheid. De oppas mag niet beroepsmatig zijn en bijvoorbeeld werken voor een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, dierenuitlaatservice of dierenpension
 • Schade die je  veroorzaakt met een tweede woonhuis, recreatiewoning, huisje op volkstuincomplex of een stacaravan in Europa
 • Schade door het onroerend goed veroorzaakt tijdens verhuur

Verhaalsbijstand

 • Rechtsbijstand bij het verhalen van schade die je hebt geleden
 • Vergoeding van de volgende externe kosten:
  • De kosten van de externe deskundigen die DAS inschakelt
  • De kosten van getuigen die je van de rechter moet betalen
  • Jouw deel van de kosten die je moet betalen voor de mediator die DAS inschakelt
  • De proceskosten die je moet betalen
  • De noodzakelijke reis- en verblijfkosten die je in overleg met DAS maakt, omdat een buitenlandse rechter eist dat je persoonlijk aanwezig bent of als de ingeschakelde advocaat je aanwezigheid dringend wenst
  • Kosten die te maken hebben met de uitvoering van een vonnis

Niet gedekt
De onderstaande schades worden niet gedekt (bekijk de voorwaarden voor een volledig overzicht):

 • Schade door molest en atoomkernreacties
 • Schade die anderen kunnen vergoeden
 • Schade als de premie niet is betaald
 • Schade door opzet van een verzekerde
 • Schade door criminele en strafbare activiteiten van een verzekerde
 • Schade door seksuele gedragen van een verzekerde
 • Schade aan spullen van anderen die een verzekerde onder zich heeft (opzicht):
  • op basis van huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, erfpacht- of pandovereenkomst, vruchtgebruik of recht van gebruik/bewoning
  • van het werk
  • motorrijtuigen, aanhangwagens, motor- en zeilboten, surfplanken, kites en vliegtuigen van anderen
  • geld, geldswaardige papieren, bankpassen en creditcards
  • caravans/vouwwagens met inboedel
 • Schade aan spullen die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft
 • Schade door een luchtvaartuig, zeilvliegtuig, doelvliegtuig, valschermzweeftoestel, kabelvlieger, luchtschip, modelraket, luchtballon
 • Schade door kitesurfen, flyboarden, ijszeilen, buggyen
 • Schade door asbest
 • Schade die een verzekerde toebrengt met wapens, tenzij de verzekerde een wapenvergunning heeft

Voorwaarden
In de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekeringen vind je uitgebreide informatie. Bijvoorbeeld over de basisdekking en de verschillende keuzedekkingen, welke eigen risico’s er zijn en wat er wel en niet is verzekerd. Je vindt ze onder onze downloads. Je kunt ook voor meer informatie contact met ons opnemen. 

Het verzekerd bedrag en de premie worden bepaald aan de hand van een aantal factoren:

 • Woonplaats
 • Gezinssamenstelling
 • Leeftijd
 • De door jou gekozen extra verzekerde bedragen, extra dekkingen en/of eigen risico

Pakketkorting
De aansprakelijkheidsverzekering is vaak een onderdeel van een verzekeringspakket. Hoe meer producten je afsluit in één pakket, hoe hoger je pakketkorting kan zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief totaalpremie, op één overzichtelijk polisblad bij één verzekeraar. Hierop zie je direct wat je wel en wat je niet hebt verzekerd. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.