Overlijdensrisico

C shutterstock_160164149.jpg
 • Scherpe premie
 • Je bepaalt vooraf het bedrag dat bij overlijden eenmalig wordt uitgekeerd
 • Stopzetten kan altijd. De waarde van de verzekering min de kosten voor het stopzetten wordt uitbetaald
 • Je kunt 1 of 2 levens verzekeren
 • Korting voor niet-rokers. Er is een gezondheidsverklaring nodig

Na je overlijden lopen veel kosten gewoon door. Denk hierbij aan de kosten van je hypotheek, auto of de studiekosten van je kinderen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt financiële bescherming voor je nabestaande(n). Als je komt te overlijden, keert de verzekering eenmalig een bedrag uit. Dit bedrag bepaal je zelf. 

Belangrijkste kenmerken

 • Scherpe premie
 • Je bepaalt vooraf het bedrag dat bij overlijden eenmalig wordt uitgekeerd
 • Stopzetten kan altijd. De waarde van de verzekering min de kosten voor het stopzetten wordt uitbetaald
 • Je kunt 1 of 2 levens verzekeren
 • Korting voor niet-rokers. Er is een gezondheidsverklaring nodig
 • Keuze uit een gelijkblijvend kapitaal, een annuïtair dalend kapitaal of een lineair dalend kapitaal
 • Keuze tussen gelijkblijvende of jaarlijks vastgestelde risicopremie
 • Kosten worden apart inzichtelijk gemaakt

Omdat je financiële situatie en wensen kunnen veranderen tijdens de looptijd van de verzekering kun je altijd tussendoor:

 • de begunstigde en/of verzekeringnemer(s) veranderen
 • de verzekering verpanden (dat betekent dat het uit te betalen bedrag direct betaald wordt aan de pandhouder)
 • het verzekerde bedrag verhogen of verlagen. Bij verhogen is er een nieuwe gezondheidsverklaring nodig
 • de verzekering stopzetten

De verzekerden, de premietermijn en de looptijd van de verzekering kunnen niet tussendoor veranderd worden.

Voorwaarden
In de voorwaarden van de overlijdensrisicoverzekering vind je uitgebreide informatie. Je vindt ze onder onze downloads. Je kunt ook voor meer informatie contact met ons opnemen. 

De overlijdensrisicoverzekering kent ook een variant die afgesloten kan worden bij een hypotheek. Hypotheeklasten vormen een groot deel van de totale vaste lasten van een huishouden. Wanneer je overlijdt, valt je inkomen weg. Dit levert vaak problemen op voor je nabestaande(n). Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit dat de hypotheekschuld verlaagt of geheel aflost. Zo kunnen je nabestaande(n)  in de woning blijven wonen.

Je kiest voor een gelijkblijvende risicopremie of een periodieke, jaarlijks vastgestelde, risicopremie. De hoogte van je premie hangt onder andere af van:

 • Leeftijd van de verzekerde(n)
 • Geslacht van de verzekerde(n)
 • Roken/niet roken van de verzekerde(n)
 • Gewenste uitkering bij overlijden voor de einddatum
 • Gewenste looptijd van de verzekering