Lijfrente spaarrekening

C shutterstock_143045899.jpg
 • Aanvulling op je (pensioen) inkomen
 • Aantrekkelijke rente
 • Eenvoudig vermogen opbouwen

De Lijfrente spaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening waarop je spaart voor een lijfrente om later je  (pensioen) inkomen mee aan te vullen. Het gespaarde bedrag wordt aan het eind van de looptijd omgezet in een periodieke aanvulling op het (pensioen) inkomen. Deze periodieke aanvulling wordt ook wel een lijfrente genoemd. Deze lijfrente is een apart product dat je aankoopt met het bedrag dat is gevormd op de Lijfrente spaarrekening.

De Lijfrente spaarrekening is een bankspaarproduct. Met de Lijfrente spaarrekening kun je op een geblokkeerde rekening sparen voor een aanvullende oudedagsvoorziening.

Hoe werkt het?
Je spaart op een geblokkeerde rekening geld voor later. Dit kun je doen door een periodieke storting of door een eenmalige storting. Je ontvangt een rentevergoeding over je inleg en bouwt op deze manier eenvoudig een tegoed op. Met het opgebouwde tegoed ben je verplicht een lijfrente aan te kopen.

Geld overmaken
Je kunt geld op je rekening overmaken door dit te storten op IBAN: NL28 ABNA 0414 5174 31 op naam van ASR Bank NV onder vermelding van je deelnemersnummer bij omschrijving/mededeling.

Drie fases
Een lijfrentevoorziening bestaat uit drie fases:

 • De opbouwfase: In deze fase stort je geld op de Lijfrente spaarrekening en bouw je een spaartegoed op
 • De aankoopfase: Met het geld dat je op de Lijfrente spaarrekening gespaard hebt, koop je een lijfrenteproduct aan
 • De uitkeringsfase: Je ontvangt vanuit je lijfrenteproduct periodieke uitkeringen

De unieke kenmerken
De lijfrente spaarrekening heeft een aantal unieke kenmerken:

 • Je bouwt eenvoudig vermogen op voor je inkomensvoorziening door te sparen
 • Je bouwt op een fiscaal vriendelijke manier vermogen op. De storting is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar
 • Je bepaalt - binnen je persoonlijke fiscale mogelijkheden - zelf hoeveel geld je stort en wanneer
 • Je hebt de keuze tussen een variabele rente, een vaste rente (deposito) of een combinatie
 • Geen papieren rompslomp. Je ontvangt geen afschriften, maar je krijgt een persoonlijke inlogcode voor een beveiligde pagina op mijnasr.nl
 • Gemak: via Mijn ASR Bank kun je op elk gewenst moment het actuele saldo, de geldende rentetarieven en mutaties van je rekening opvragen
 • Het opgebouwde tegoed moet gebruikt worden voor  een uitkerende lijfrente

Voorwaarden
Voor de Lijfrente spaarrekening gelden een aantal belangrijke voorwaarden:

 • Je kunt pas op de einddatum over het tegoed beschikken. Tussentijds opnemen is niet mogelijk
 • Als je voor de afgesproken einddatum een deposito wilt beëindigen, dan betaal je € 50. administratiekosten. Daarnaast betaal of ontvang je een marktrenteverrekening. De hoogte van de marktrenteverrekening hangt af van het verschil tussen de afgesproken depositorente en de huidige rente op een nieuw deposito met dezelfde einddatum
 • Het is op de einddatum niet mogelijk om het totale bedrag in één keer op te nemen: het opgebouwde tegoed moet je gebruiken voor het aankopen van een periodieke uitkering (lijfrente)
 • Bij overlijden van de rekeninghouder vóór de einddatum krijgt de nabestaande(n) het saldo niet in één keer uitgekeerd. Je nabestaande(n) moet dit bedrag ook gebruiken voor de aankoop van een lijfrente
 • Bij overlijden van je partner kun je het bedrag gebruiken voor een periodieke lijfrente uitkering.

Productvoorwaarden
In de voorwaarden van de Lijfrente spaarrekening vind je uitgebreide informatie. Je vindt ze onder onze downloads. Je kunt ook voor meer informatie contact met ons opnemen. 

Voor het openen van een Lijfrente spaarrekening worden geen kosten in rekening gebracht. Bij de advisering voor dit product kunnen er wel kosten worden gerekend.

Geen beheerkosten
Voor het beheren van een Lijfrente spaarrekening worden geen kosten in rekening gebracht.