Extra Pensioen Uitkering

C shutterstock_168169130.jpg
  • Gedurende een afgesproken periode een periodieke uitkering
  • Inleg afkomstig van een lijfrenteverzekering of -rekening, stakingswinst of oudedagsreserve
  • Uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar
  • Bij overlijden gaat de uitkering over op de nabestaande(n)

Heb je kapitaal opgebouwd met een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening? Dan kun je het opgebouwde kapitaal inleggen op een Extra Pensioen Uitkering. Met deze rekening vul je jouw (pensioen) inkomen aan. Bij de Extra Pensioen Uitkering ontvang je op de afgesproken momenten een uitkering. De hoogte en de looptijd van de uitkering worden vooraf vastgesteld. 

Je bepaalt bij de Extra Pensioen Uitkering zelf hoelang de uitkering loopt. Bij het vaststellen van de looptijd wordt rekening gehouden met de eisen van de Belastingdienst. Verder wordt bij de Extra Pensioen Uitkering voor de berekening van de hoogte van de uitkering rekening gehouden met een vaste rente. Deze rente verandert dus niet tijdens de looptijd. De hoogte van de uitkering wordt ook vastgesteld voor de hele looptijd. Zo weet je waar je aan toe bent.

Rond de 25e van de maand wordt de uitkering aan jou overgemaakt. In de overeenkomst staat precies hoeveel keer per jaar je de uitkering ontvangt.
Op de uitkering worden belastingen, premies en andere heffingen ingehouden. Dat is verplicht. Het nettobedrag wordt overgemaakt naar de IBAN die je hebt doorgegeven.

De Extra Pensioen Uitkering is niet geschikt om een ontslagvergoeding op te storten.

Let op enkele belangrijke regels voor je de Extra Pensioen Uitkering afsluit
De Belastingdienst heeft een aantal regels vastgesteld waaraan de uitkering moet voldoen:

  • Je mag de Extra Pensioen Uitkering niet ineens uit laten keren (afkopen). Als de uitkering eenmaal is ingegaan, loopt deze door tot de afgesproken einddatum
  • De Extra Pensioen Uitkering keert alleen uit op de afgesproken momenten. De hoogte en de looptijd van de uitkering staan vast. Extra, vaker of hogere bedragen opnemen is niet mogelijk

Voorwaarden
In de voorwaarden van Extra Pensioen Uitkering vind je uitgebreide informatie. Je vindt ze onder onze downloads. Je kunt ook voor meer informatie contact met ons opnemen. 

Voor het openen van een Extra Pensioen Uitkering worden geen kosten in rekening gebracht. Bij de advisering voor dit product kunnen er wel kosten worden gerekend.