Arbeidsongeschiktheid

C shutterstock_112869421.jpg
 • Specifiek voor zelfstandigen
 • Je bepaalt zelf welke dekking je wilt hebben
 • De premie van de verzekering is belastingaftrekbaar, maar de uitkering is wel belast

Arbeidsongeschiktheid kan grote financiële gevolgen hebben. Bij ziekte of invaliditeit voorziet een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandige ondernemers voor een periodieke uitkering. Deze uitkering vangt (voor een deel) de terugval in je inkomen op. 
De dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is uit te breiden aan de hand van jouw persoonlijke situatie. 

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je je van een maandelijks uitgekeerd bedrag als je inkomsten minder worden doordat je arbeidsongeschikt wordt. Je bent niet standaard verzekerd tegen werkloosheid. Je kunt je  hiervoor vaak wel extra verzekeren.

Niet gedekt
De onderstaande gebeurtenissen worden niet gedekt (bekijk de voorwaarden voor een volledig overzicht):

 • Als de uitkerende instantie de werkloosheid- of bijstandsuitkering beëindigt of schorst
 • Als de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid niet nagekomen worden
 • Als je opzettelijk, door eigen schuld of door roekeloosheid arbeidsongeschikt bent geraakt
 • Als iemand anders je opzettelijk arbeidsongeschikt heeft gemaakt. En deze persoon voordeel heeft bij je uitkering
 • Als je arbeidsongeschikt bent geraakt door gebruik van alcohol of geneesmiddelen. Of door bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen die je zonder doktersvoorschrift gebruikt
 • Als je de premie niet hebt betaald
 • Als je in de gevangenis verblijft
 • Als je arbeidsongeschikt bent geraakt door atoomkernreactie of oorlogsgeweld
 • Als je fraudeert

Voorwaarden
In de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vind je uitgebreide informatie. Bijvoorbeeld over de dekking en de verschillende keuzedekkingen, welke eigen risico’s er zijn en wat er wel en niet is verzekerd. Je vindt ze onder onze downloads. Je kunt ook voor meer informatie contact met ons opnemen. 

Het verzekerd bedrag en de premie worden bepaald aan de hand van een aantal factoren:

 • Leeftijd
 • Beroep
 • Jaarinkomen
 • De door jou gekozen extra verzekerde bedragen, extra dekkingen en/of eigen risico