Pensioenen / Collectief Pensioen

Collectief Pensioen

Wij starten met een inventarisatie. Wat zijn je doelstellingen? Welke kennis en ervaring heb je al met pensioen. Welke risico’s kun en wil je lopen? Hoe is de financiële situatie van je bedrijf? Betaalbaarheid van een pensioenregeling is voor de continuïteit van je bedrijf van groot belang. Bij de inrichting van de pensioenregeling dient hier rekening mee te worden gehouden. Daarnaast onderzoeken wij of je werkzaamheden vallen onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) of CAO.

Op basis van deze antwoorden maken wij een analyse en komen wij tot een advies.

Daarbij houden wij in ons advies rekening met de volgende zaken:

  • Het karakter van de pensioenovereenkomst;
  • Bij premieregelingen de premiebestemming;
  • Fiscale aspecten;
  • Het nabestaandenpensioen;
  • Een eventuele eigen bijdrage;
  • Aanvullende dekkingen;
  • De (soort) pensioenuitvoerder.

Dit advies is maatwerk, omdat de situatie van ieder bedrijf anders is.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij adviseren je graag.

Direct contact