Arbeidsongeschiktheid / Verzuim

Verzuim

Het risico van loondoorbetaling bij ziekte gedurende de eerste 2 jaar kun je verzekeren met een verzuimverzekering. Voor een zieke werknemer is het belangrijk dat hij herstelt. Het UWV controleert na het einde van het 2de ziektejaar ook of je als werkgever alles aan gedaan hebt om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit is de Poortwachtertoets. Heb je als werkgever er in de ogen van het UWV niet alles aan gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen dan wordt de loondoorbetalingsverplichting met een jaar verlengd. Ondersteuning in arbodienstverlening biedt een verzekeraar ook veelal via uitbreidingsmodules op de verzuimverzekering aan. Een voordeel van deze uitbreidingsmodules kan zijn dat verzekeraars Poortwachtergarantie afgeven.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij adviseren je graag.

Direct contact