FAQ

Hieronder vind je al onze veelgestelde vragen. Mis je een vraag? Laat dat ons dan weten en neem contact met ons op.

Algemeen

Het doorgeven van de schade kan via ons schadeformulier. Klik hier voor ons schadeformulier. 

Allereerst wensen wij je heel veel sterkte toe voor deze periode. Het verlies van een dierbare is altijd een ingrijpende gebeurtenis. Na het overlijden is het belangrijk dat de financiële zaken goed en eenvoudig worden afgehandeld. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wij helpen je bij het afhandelen van de producten die de overledene bij ons heeft afgesloten. Je kunt het overlijden doorgeven door ons te bellen (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op 030-698 18 18) of via ons contactformulier.
Om je zo goed mogelijk te helpen, hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Naam en adres van de overledene
 • Geboorte- en overlijdensdatum van de overledene
 • Naam en adres van de contactpersoon

Via het contactformulier kun je bijvoorbeeld ook alvast de akte van overlijden en/of het identiteitsbewijs van de begunstigde(n) meesturen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om je premie te berekenen op onze website. Wil je weten wat je premie bij een product wordt? Neem dan contact met ons op!

Voor meer informatie over ons hersteladvies op beleggingsverzekeringen klik je hier.

Een adreswijziging kan je per mail of telefonisch doorgeven. Kijk bij Contact voor onze contactgegevens. Als de adreswijziging een aanpassing in je producten vereist, dan nemen we contact met je op. Is er geen aanpassing nodig? Dan voeren we de wijziging binnen 3 werkdagen voor je door.

Op Mijn Poliservice vind je Mijn producten. Per product kun je een wijziging doorgeven. In het tekstveld geef je aan wat je bij het geselecteerde product aan wil passen. We nemen je verzoek in behandeling en we nemen binnen 3 werkdagen contact met je op.

In onze Klachtenprocedure staat precies omschreven hoe je bij ons een klacht kunt indienen. 

Als je de gebruikersnaam bent vergeten klik dan op gebruikersnaam vergeten en volg de instructies op. Vul je e-mailadres en geboortedatum in en dan ontvang je van ons een e-mail met je gebruikersnaam.

Als je het wachtwoord bent vergeten klik dan op wachtwoord vergeten en volg de instructies op. Vul je e-mailadres en geboortedatum in en dan ontvang je van ons een e-mail met een link waarmee je wachtwoord gereset wordt. 

Inboedel

De extra uitgebreide dekking bij een inboedelverzekering zorgt ervoor dat je ook verzekerd bent voor schade die wordt veroorzaakt door:  

 • Aanrijding en aanvaring
 • Blikseminslag
 • Brand
 • Brandblussing
 • Diefstal, inbraak of poging daartoe
 • Inductie (overspanning van het elektriciteitsnet)
 • Olie, rook en roet
 • Omvallen van bomen, kranen en heistellingen
 • Ontploffing
 • Schroei-, zeng- en smeltschade
 • Storm
 • Vandalisme, plundering, rellen en opstootjes
 • Water dat onvoorzien uit leidingen stroomt, maar ook hak- en breekwerk om een defect in die leidingen op te sporen
 • Water dat uit een defect aquarium of waterbed komt
 • Water dat via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt

Een allrisk dekking is de meest uitgebreide verzekering bij een inboedelverzekering. Met een allrisk dekking ben je verzekerd voor elk van buiten komend onheil. De allrisk dekking heeft slechts enkele uitzonderingen en deze worden specifiek genoemd in de voorwaarden. Zo wordt schade aan je woonhuis die veroorzaakt wordt door herstelwerkzaamheden vaak niet vergoed.   

De inboedelwaarde is de nieuwwaarde van de totale inboedel in je woning. Het Verbond van Verzekeraars heeft een inboedelwaardemeter opgesteld waarmee je makkelijk de waarde van je inboedel kunt bepalen. Als je de inboedelwaardemeter goed invult, dan heb je bij een aantal verzekeringsmaatschappijen de garantie om niet onderverzekerd te zijn. Je kunt op deze garantie aanspraak blijven maken als je iedere 5 jaar een nieuwe inboedelwaardemeter invult. 

Met een inboedelverzekering zijn alle verplaatsbare zaken in je huis verzekerd tegen schade.

De inboedelverzekering kent standaard een aanvullende verzekering voor kosten die samenhangen met het afwikkelen van schade. De kosten die onder de aanvullende verzekering vallen, worden vergoed boven op de verzekerde som. Het gaat om:

 • Bereddingskosten (kosten om schade te beperken)
 • Expertisekosten

Boven op de verzekerde som (tot maximaal 10% van de verzekerde som) vergoedt een inboedelverzekering:

 • Eigendommen van derden, mits de verzekerde som toereikend is en de verzekering van de derde deze niet vergoedt
 • Extra hotel- en pensionkosten
 • Kosten van tijdelijke opslag en vervoer van de inboedel
 • Opruimingskosten
 • Schade aan betimmeringen, metsel-, wit-, behang- en schilderwerk en andere zaken die door de huurder zijn aangebracht

De volgende gebeurtenissen worden niet gedekt door een inboedelverzekering:

 • Aardbevingen
 • Atoomkernreacties
 • Molest (oorlog, opstanden)
 • Overstromingen

Verder biedt de inboedel ook geen dekking op:

 • Antiek, schilderijen en kunstvoorwerpen (slechts verzekerd tegen de dagwaarde)
 • Audiovisuele apparatuur (in de grote steden vaak een maximumvergoeding voor diefstal van audiovisuele apparatuur)
 • Geld (vergoeding van gestolen geld en geldswaardig papier is altijd beperkt)
 • Lijfsieraden (bij diefstal vaak vergoed tot maximaal € 2.500)

Voor antiek, schilderijen en kunstvoorwerpen ligt de verzamel- of kunstwaarde vaak aanzienlijk hoger. Daarom kan het verstandig zijn de waarde van antiek, schilderijen en kunstvoorwerpen vast te laten stellen door een expert en een taxatierapport te laten maken.

Je kunt de premie voor je inboedelverzekering per maand betalen, maar ook per kwartaal, halfjaar of jaar. Bij een aantal verzekeraars krijg je korting als je in minder termijnen betaalt.

Onderverzekering bij een inboedelverzekering betekent dat de werkelijke waarde van je inboedel hoger is dan het bedrag waarvoor je verzekerd bent. Als je onderverzekerd bent, krijg je maar een deel van de daadwerkelijke waarde van je inboedel vergoed. De schade aan je inboedel wordt vergoed in verhouding tot het waardepercentage van de inboedel waarvoor je bent verzekerd. De volgende berekening wordt hiervoor gebruikt:

Verzekerde som
------------------------- x Schadebedrag = Uitkering
Werkelijke waarde

Alles wat nagelvast verbonden zit aan het woonhuis en niet-verhuisbaar is, valt onder de woonhuisverzekering. Alles wat wordt gezien als verhuisbaar is onderdeel van de inboedelverzekering. Denk hierbij aan meubels, computers en audioapparatuur.

Dit is niet verplicht, maar het is wel verstandig. Je voorkomt daarmee onduidelijkheid over of ontstane schade valt onder de inboedelverzekering of onder de woonhuisverzekering.

Een pakketverzekering is een verzameling van meerdere verzekeringen in 1 pakket. Een pakketverzekering bestaat uit (een selectie van) de volgende verzekeringen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Annuleringsverzekering
 • Inboedel
 • Ongevallen
 • Woonhuis
 • Reisverzekering
 • Rechtsbijstand

Een pakketverzekering heeft een aantal voordelen, zoals:

 • 1 polisnummer en 1 betaling
 • Premiekortingen
 • Overzichtelijkheid
 • Vermijden van overlap tussen de verzekeringen

De dekking verschilt per pakket. Bij het afsluiten van een pakket kun je kiezen welke verzekeringen je in je pakket wilt hebben. Vervolgens kun je per verzekering aangeven welke kosten je vergoed wilt hebben.

Indexering van de verzekerde som betekent dat het verzekerde bedrag op je verzekering jaarlijks wordt gecorrigeerd. Deze correctie wordt bepaald aan de hand van het prijsindexcijfer voor woninginboedels. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dit cijfer vast. Met deze correctie voorkom je dat je door de aanschaf van nieuwe zaken en/of waardestijgingen onderverzekerd raakt.

Woonhuis

Een woonhuisverzekering wordt ook wel een opstalverzekering genoemd. Dit is een verzekering die schade aan je woonhuis dekt. Een groot aantal mogelijke schadeoorzaken is verzekerd

De extra uitgebreide dekking bij een woonhuisverzekering zorgt ervoor dat je ook verzekerd bent voor schade die wordt veroorzaakt door: 

 

 • Aanrijding en aanvaring
 • Blikseminslag
 • Brand
 • Brandblussing
 • Diefstal, inbraak of poging daartoe
 • Inductie (overspanning van het elektriciteitsnet)
 • Olie, rook en roet
 • Omvallen van bomen, kranen en heistellingen
 • Ontploffing
 • Schroei-, zeng- en smeltschade
 • Storm
 • Vandalisme, plundering, rellen en opstootjes
 • Water dat onverwacht uit leidingen stroomt, maar ook hak- en breekwerk om kapotte leidingen op te sporen
 • Water dat uit een defect aquarium of waterbed komt
 • Water dat via de benedenverdieping of vanaf de openbare weg je huis binnenstroomt

Onderverzekering bij een woonhuisverzekering betekent dat de werkelijke waarde van je woonhuis hoger is dan het bedrag waarvoor je verzekerd bent. Als je onderverzekerd bent, krijg je maar een deel van de daadwerkelijke waarde van je woonhuis vergoed. De schade aan je woonhuis wordt vergoed in verhouding tot het waardepercentage van het woonhuis waarvoor je bent verzekerd. De volgende berekening wordt hiervoor gebruikt:

Verzekerde som
------------------------- x Schadebedrag = Uitkering
Werkelijke waarde

Op basis van de herbouwwaarde wordt een woonhuis verzekerd. Met dit bedrag kan een huis op precies dezelfde plek opnieuw opgebouwd worden. Door het invullen van een herbouwwaardemeter kan de herbouwwaarde berekend worden.

Gebruikmaken van de herbouwwaardemeter kan niet in alle gevallen. Mocht je er geen gebruik van kunnen maken, dan moet je de waarde zelf opgeven. De herbouwwaarde bij een nieuwbouwwoning is de aankoopprijs plus de daarbij komende kosten van bijvoorbeeld een nieuwe keuken en/of badkamer. Hierbij worden de kosten van de bouwgrond niet meegenomen.

Heb je een bestaande woning? Dan kun je de herbouwwaarde via een taxatierapport van een beëdigd taxateur of makelaar achterhalen. Heb je bij het bepalen van de herbouwwaarde van je woonhuis de bijgebouwen (zoals een schuur of volière) ook meegerekend? Dan zijn deze ook meeverzekerd tegen schade. De fundering van een huis wordt ook meeverzekerd. Deze kan namelijk ook schade oplopen in het geval van brand of ontploffing.

Met een woonhuisverzekering ben je verzekerd tegen veel vormen van schade. Met een aanvullende verzekering ben je bovendien verzekerd tegen kosten die samengaan met de afwikkeling van schade. Deze kosten worden vergoed boven op de verzekerde som. Het gaat hierbij om de bereddingskosten. Dit zijn kosten die gemaakt worden om schade te beperken.

Daarnaast ben je met een woonhuisverzekering tot een maximumbedrag verzekerd voor de volgende kosten:

 • Herstelkosten van de mogelijke schade aan tuinen en de herbeplanting ervan
 • Extra herstelkosten die vanuit de overheid worden voorgeschreven
 • Opruimingskosten
 • Saneringskosten die vanuit de overheid worden voorgeschreven

De volgende gebeurtenissen worden niet gedekt door een woonhuisverzekering:

 • Aardbevingen
 • Atoomkernreacties
 • Molest (oorlog, opstanden)
 • Overstromingen

Bij de meeste appartementen is er een Vereniging Van Eigenaren (VVE) die de woonhuisverzekering regelt. Vraag dit na bij de VVE. Heb je verbeteringen aan het pand aangebracht (nieuwe keuken, badkamer of vloer)? Dan is het mogelijk om bij je inboedelverzekering een eigenarenbelang mee te verzekeren.

Bij een verhuizing vervalt het risico van de woonhuisverzekering. Je kunt de woonhuisverzekering dus opzeggen.

Je bent wettelijk gezien niet verplicht een woonhuisverzekering af te sluiten. Hypotheekverstrekkers kunnen dit alleen wel verplicht stellen.

Alles wat nagelvast verbonden zit aan het woonhuis en niet-verhuisbaar is, valt onder de woonhuisverzekering. Alles wat wordt gezien als verhuisbaar is onderdeel van de inboedelverzekering. Denk hierbij aan meubels, computers en audioapparatuur.

Dit is niet verplicht, maar het is wel verstandig. Je voorkomt daarmee onduidelijkheid over of ontstane schade valt onder de inboedelverzekering of onder de woonhuisverzekering.

Een pakketverzekering is een verzameling van meerdere verzekeringen in 1 pakket. Een pakketverzekering bestaat uit (een selectie van) de volgende verzekeringen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Annuleringsverzekering
 • Inboedel
 • Ongevallen
 • Woonhuis
 • Reisverzekering
 • Rechtsbijstand

Een pakketverzekering heeft een aantal voordelen, zoals:

 • 1 polisnummer en 1 betaling
 • Premiekortingen
 • Overzichtelijkheid
 • Vermijden van overlap tussen de verzekeringen

De dekking verschilt per pakket. Bij het afsluiten van een pakket kun je kiezen welke verzekeringen je in je pakket wilt hebben. Vervolgens kun je per verzekering aangeven welke kosten je vergoed wilt hebben.

Indexering van de verzekerde som betekent dat het verzekerde bedrag op je verzekering jaarlijks wordt gecorrigeerd. Deze correctie wordt bepaald aan de hand van het prijsindexcijfer voor woninginboedels. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dit cijfer vast. Met deze correctie voorkom je dat je door de aanschaf van nieuwe zaken en/of waardestijgingen onderverzekerd raakt.

(Bestel)Auto

Voor ieder jaar dat je geen schade hebt aan je motorvoertuig, bouw je 1 schadevrij jaar op. Daarmee stijg je op de bonus/malus ladder en heb je een 'bonus' opgebouwd. Maar als je een schade claimt en de schade is jouw schuld, dan daal je op de bonus/malus-ladder. De gemiddelde terugval bij een 'schuldschade' bedraagt 4-6 schadevrije jaren, maar dit verschilt per schade en per verzekeraar. Als je nog maar 1 jaar verzekerd bent, kun je hierdoor zelfs een negatief aantal schadevrije jaren opbouwen. Dit wordt in verzekeringstermen ook wel een malus-situatie genoemd. Als er sprake is van een malus-situatie betaal je vaak een extra toeslag op de premie voor je verzekering.

Je verzekeraar houdt je schadevrije jaren bij. Tenminste, van de verzekeringen die je nog bij hem hebt lopen. Het aantal schadevrije jaren van de verzekeringen die je hebt beëindigd, houden verzekeraars sinds 2007 ook bij. Dat doen ze in een centrale elektronische database: Roy-data. Verander je van verzekeraar? Dan controleert je nieuwe verzekeraar jouw aantal schadevrije jaren in die database.

Als je een verzekering hebt voor je motorvoertuig dan bouw je bij je verzekeraar schadevrije jaren op zolang je geen schades claimt die jouw schuld zijn. Hoe meer schadevrije jaren je opbouwt, hoe meer korting je krijgt op de premie van je verzekering. Deze korting noemen we no-claim korting.

Een bonus-malusladder is een systeem dat bepaalt hoeveel korting of toeslag je krijgt op de basispremie van je motorvoertuigverzekering. Zolang je geen schade claimt, bouw je tijdens de looptijd van de verzekering schadevrije jaren op. Met behulp van het aantal schadevrije jaren kent de verzekeraar een bepaalde korting toe, de zogenoemde no-claimkorting. Hoe langer je schadevrij rijdt, des te hoger je trede op de bonus-malusladder en des te hoger je korting. Voor ieder schadevrij jaar krijg je 1 trede extra korting. De korting kan groeien tot wel 80% op de basispremie. Maak je schade? Dan daal je op de bonus-malusladder.

Let op! Er is geen uniforme bonus-malusladder. Elke verzekeraar hanteert zijn eigen ladder. Deze vind je terug in de polisvoorwaarden van je motorvoertuigverzekering.

Als je voldoet aan specifieke eisen, kun je een bonuskorting op je motorvoertuigverzekering krijgen. In eerste instantie bepaalt de verzekeraar je basistrede. Dit gebeurt op basis van onder andere je leeftijd, woonplaats en het gebruik van het motorvoertuig. Daarna bepaalt de verzekeraar of je in aanmerking komt voor extra korting. Dit gebeurt op basis van een royementsverklaring. Hierin staat hoeveel jaren je schadevrij gereden hebt. Voor ieder schadevrij jaar krijg je 1 trede extra korting.

Een WA + Beperkt Casco-verzekering is een verzekering tussen de WA en de WA + Volledig Casco. Deze verzekering wordt meestal afgesloten voor motorvoertuigen tussen de 4 en 8 jaar oud. De WA + Beperkt Casco verzekering vergoedt:

 • Schade die je hebt aangebracht aan derden
 • Schade aan je eigen motorvoertuig (ook als je daaraan zelf schuld hebt) als gevolg van bijvoorbeeld:
  • Blikseminslag
  • Botsing met dieren
  • Brand
  • Diefstal
  • Inbraak
  • Joyriding
  • Ruitbreuk
  • Storm- en hagelschade

Veel mensen kiezen voor een allrisk verzekering wanneer het motorvoertuig jonger is dan 4 jaar. De allrisk verzekering heeft de meest uitgebreide dekking en wordt ook wel volledig casco genoemd.  De allrisk verzekering dekt:

 • Botsen
 • Omslaan
 • Overstroming
 • Slippen
 • Stoten
 • Te water of van de weg raken
 • Vandalisme

De volledig casco verzekering dekt ook de schade aan uw eigen motorvoertuig ook als de schade uw eigen schuld is. Dit in tegenstelling tot de WA-verzekering, die vergoedt alleen de schade van de andere partij(en). De allrisk verzekering vergoedt de nieuwwaarde, dagwaarde of aanschafwaarde van uw motorvoertuig. De vergoeding verschilt per motorvoertuigverzekering en heeft ook te maken met de leeftijd van uw motorvoertuig.

De meeste mensen nemen een volledig casco verzekering wanneer hun motorvoertuig jonger dan 4 jaar oud is. Ook is het verstandig om deze uitgebreide dekking te nemen wanneer uw motorvoertuig niet volledig is betaald. Als u de motorvoertuig total loss zou rijden, zit u niet alleen zonder motorvoertuig, maar moet u ook de lening nog aflossen. Houdt in uw achterhoofd dat u zich alleen verzekerd voor die risico’s die u niet zelf kunt betalen

Een WA-verzekering vergoedt de schade die je aan een andere motorvoertuig en/of bestuurder hebt toegebracht. Schade aan je eigen motorvoertuig is niet verzekerd. Schade als gevolg van het rijden met een aanhangwagen is automatisch meeverzekerd. Schade aan de aanhangwagen zelf valt niet onder de WA-verzekering. Wil je schade meeverzekeren? Dan kun je beter kiezen voor een WA + Beperkt Casco-verzekering of een allrisk verzekering. 

Een voorlopige dekking is een tijdelijke verzekering die wordt afgegeven na het aanvragen van de verzekering. Tijdens de voorlopige dekking beslist de verzekeraar of de verzekering geaccepteerd wordt. Je bent ondertussen verzekerd en kunt de weg op met je motorvoertuig.

Meestal wordt een voorlopige dekking omgezet in een definitieve verzekeringsovereenkomst. Het kan alleen ook voor komen dat je aanvraag afgewezen wordt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer blijkt dat er bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn opgegeven of als er belangrijke zaken zijn verzwegen. Wanneer dit het geval is, kan de verzekeraar beslissen om eventuele schade die is ontstaan in de periode van voorlopige dekking niet te vergoeden.

Je kunt de premie voor je inboedelverzekering per maand betalen, maar ook per kwartaal, halfjaar of jaar. Bij een aantal verzekeraars krijg je korting als je in minder termijnen betaalt.

Het eigen risico is het deel van een schade dat je zelf moet betalen. Dit eigen risico geldt alleen voor schade aan je eigen motorvoertuig; niet aan schade die je toebrengt aan anderen. Meestal ligt het eigen risico tussen de € 130 en de € 150. Het eigen risico kun je bij een WA + Beperkt Casco-verzekering of een allrisk verzekering verhogen. In die gevallen krijg je extra premiekorting.

Een WA-verzekering heeft geen eigen risico. Er zijn wel enkele bijzondere situaties waarin verzekeraars een eigen risico verplicht stellen voordat ze een WA-verzekering accepteren.

Bij een allrisk verzekering kun je zelf de hoogte van je eigen risico bepalen. Verzekeraars stellen hier wel grenzen aan. Je kunt bij ons het gewenste bedrag aan eigen risico aangeven, dan houden we hier rekening mee tijdens de keuze voor de meest passende verzekering.

Vanaf het moment dat een motorvoertuig op jouw naam staat, ben je wettelijk verplicht om hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verplichting voor eigenaars van motorrijvoertuigen staat in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). In deze wet zijn ook de minimumeisen van de verzekering vastgelegd. Onder de wettelijke definitie van motorrijtuigen worden alle mechanisch en elektrisch voortbewogen voertuigen bedoeld. Naast auto's en motoren gaat dit ook over bromfietsen en brommobielen.

Zonder rijbewijs kun je een motorvoertuig op je naam zetten en verzekeren. Bij de aanvraag worden de gegevens van de hoofdbestuurder gevraagd. Deze moet wel in bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. Een verzekeringnemer zonder rijbewijs wordt door middel van een clausule uitgesloten op de verzekeringspolis. Hoewel verzekeren zonder rijbewijs wettelijk mag, zijn er steeds minder verzekeraars die deze verzekeringsconstructie accepteren. 

Verzekeraars zijn niet verplicht om klanten te accepteren. Word je geweigerd? Neem dan contact met ons op, wij proberen dan een oplossing voor je te vinden. Bijvoorbeeld door te proberen een verzekering af te sluiten bij Rialto, deze risicoverzekeraar staat bekend om zijn ruime acceptatiebeleid.

 Er zijn 3 verschillende momenten waarop je je motorvoertuigverzekering kunt opzeggen:

 1. Bij de contractvervaldatum
 2. Bij verkoop van het motorvoertuig
 3. Bij wijzigingen van je premiebedrag of de voorwaarden

1. Bij contractvervaldatum

Je verzekering wordt jaarlijks verlengd op de contractvervaldatum. Wil je je verzekering niet meer verlengen? Zeg deze dan op tijd (schriftelijk) op. Meestal moet dit 1 of 2 maanden van tevoren. De exacte opzegtermijn vind je terug in de voorwaarden van je verzekering.

2. Verkoop van het motorvoertuig

Je kunt de verzekering ook beëindigen als je je motorvoertuig verkoopt. Je krijgt dan een zogenaamd vrijwaringsbewijs. Hiermee kun je de verzekering per de vrijwaringsdatum beëindigen. Koop je binnen 3 jaar een nieuw motorvoertuig? Dan kunnen wij je verzekering ook schorsen. In de schorsingsperiode betaal je geen premie. Eventueel te veel betaalde premie wordt voor je gereserveerd. Heb je weer een nieuw motorvoertuig? Dan kunnen wij aan de hand van je nieuwe kenteken en meldcode je motorvoertuigverzekering direct opnieuw activeren. Na deze wijzigingsmelding is je nieuwe motorvoertuig meteen verzekerd. Voordelen hiervan zijn:

 • Geen royementskosten
 • Schadevrije jaren blijven 3 jaar geldig

3. Bij wijzigingen van je premiebedrag of de voorwaarden

Ook als de verzekeraar de premie en/of voorwaarden van je verzekering verandert, kun je je motorvoertuigverzekering opzeggen. De verzekeraar moet jou in dit geval informeren over deze wijziging. Je hebt daarna een maand de tijd om je verzekering (schriftelijk) op te zeggen.

Schadevrije jaren die je met je (eerste) motorvoertuig hebt opgebouwd, zijn niet geldig voor de verzekering van een tweede motorvoertuig. Er zijn echter aparte regelingen voor het verzekeren van een tweede motorvoertuig:

 • Tweede motorvoertuig bij dezelfde verzekeraar: De meeste verzekeraars kennen een 'tweede-motorvoertuigregeling'. Dit betekent dat je voor beide motorvoertuigen dezelfde korting krijgt als je ze verzekert bij dezelfde verzekeraar. Je moet de schadevrije jaren voor het tweede motorvoertuig dan wel opnieuw opbouwen.
 • Tweede motorvoertuig bij een andere verzekeraar: Sommige verzekeraars verstrekken ook een korting op je tweede motorvoertuig als je met je eerste motorvoertuig schadevrije jaren hebt opgebouwd, terwijl deze bij een andere verzekeraar verzekerd is. Ze geven dan korting op basis van het aantal jaren dat je je rijbewijs bezit.

Heb je een negatief aantal schadevrije jaren? Dan is de kans klein dat je mag overstappen naar een andere verzekeraar. We raden je aan om verzekerd te blijven bij je huidige verzekeraar totdat je weer op 0 schadevrije jaren staat. 

Roy-Data is de centrale database waarin alle verzekeraars het aantal schadevrije jaren registreren nadat de verzekering is beëindigd. De opgebouwde jaren blijven na registratie 1 jaar geldig. Sluit je vervolgens een nieuwe verzekering af, dan controleert de nieuwe maatschappij in Roy-Data of de opgegeven schadevrije jaren kloppen. Weet je niet meer precies hoeveel schadevrije jaren je hebt? Dan kun je deze opvragen via het inzagerechtformulier van Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars.

Als eigenaar mag je zelf bepalen wie je jouw bestelauto laat besturen. Wel zijn er vaak beperkte voorwaarden of een hoger eigen risico van toepassing.

Let op! Veroorzaakt een andere bestuurder schade aan je motorvoertuig? Dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor je opgebouwde no-claimkorting.

Motor

De dekking geldt in alle landen van de Groene Kaart die niet zijn doorgekruist.

Op het moment dat iemand niet bevoegd is om motor te rijden ben je niet gedekt. De verzekering loopt wel, maar er vindt geen dekking plaats. Met bevoegd bedoelen we dat degene die de motor bestuurt in het bezit moet zijn van een geldig motorbewijs en toestemming moet hebben van de huidige eigenaar om op de motor te rijden. In de polisvoorwaarden staan alle uitsluitingen op dekking nauwkeurig beschreven.

Bromfiets

Alle bromfietsen met een kenteken kunnen worden verzekerd. Bromfietsen moeten voldoen aan de volgende beschrijving: de maximum snelheid mag niet hoger dan 45 km/uur liggen. De bromfiets moet uitgerust zijn met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van maximaal 50 cm3 of met een elektromotor.

Er zijn wel uitzonderingen: bromfietsen die worden gebruikt voor koeriersdiensten of bromfietsen die worden verhuurd verzekeren wij niet.

Iemand die bevoegd is om te rijden mag gebruik maken van je bromfiets. Dit betekent dat de bestuurder in het bezit moet zijn van tenminste een geldig brommercertificaat en dat deze persoon toestemming heeft van de eigenaar om op de bromfiets te rijden.

De verzekering is geldig in alle landen die op de Groene Kaart staan en niet zijn doorgekruist.

Extra’s zijn alle dingen die niet vanuit de fabriek of importeur onderdeel van de bromfiets zijn, maar die later zijn gemonteerd of ingebouwd. En ook een ART-goedgekeurd bromfietsslot. De extra’s zitten niet in de prijs van de fabrikant of importeur.

Aanhangwagen

Heb je in een verzekeringsjaar geen schade? Dan stijg je in het volgende jaar op de no-claimladder. Als je wel schade had, val je in het volgende verzekeringsjaar terug op de no-claimladder. Je trede op de no-claimladder bepaalt hoeveel korting je op je aanhangwagenverzekering krijgt.

 

Caravan

Als je met een toercaravan kampeert of achter je auto rijdt, dan ben je aansprakelijk voor de schade die je met me toercaravan veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. De toercaravanverzekering helpt je de financiële risico’s af te dekken.

 • Hulpverlening, zoals pechhulp, is standaard meeverzekerd.
 • Je kunt de dekking aanpassen aan je persoonlijke situatie, zoals het meeverzekeren van je caravanmover, je voortent of hagelschade.
 • In plaats van de dagwaarde kun je de aankoopwaarde verzekeren.

Kampeerauto

De verzekering is geldig in alle landen die op de Groene Kaart staan en niet zijn doorgekruist.

Extra’s zijn alle dingen die niet vanuit de fabriek of importeur onderdeel van de kampeerauto zijn, maar die later zijn ingebouwd of gemonteerd. Ook alle losse onderdelen die alleen bij de kampeerauto horen, zoals automatten, een brandblusapparaat en een gevarendriehoek. De extra’s zitten niet in de prijs van de fabrikant of importeur.

Heb je in een verzekeringsjaar geen schade? Dan stijg je in het volgende jaar op de no-claimladder. Als je wel schade had, val je in het volgende verzekeringsjaar terug op de no-claimladder. Je trede op de no-claimladder bepaalt hoeveel korting je op je kampeerauto krijgt.

Oldtimer

Als je in of op een oldtimer rijdt, dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je oldtimer veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Voor de schade aan je eigen oldtimer, zoals ruitschade of diefstal, kun je je aanvullend verzekeren. Dat is de Cascodekking.

 • Ben je lid van een FEHAC merkenclub? Dan krijg je 5% korting op je premie
 • Je kunt er voor kiezen om alleen het gebruik van de oldtimer in de zomerperiode te verzekeren
 • Voor een oldtimer-motor kun je helm en motorkleding meeverzekeren
 • Pechhulp binnen Nederland (buiten de woonplaats) is standaard gedekt. Er geldt geen maximum voor het aantal keer dat je hulp inroept

De verzekering is geldig in alle landen die op de Groene Kaart staan en niet zijn doorgekruist.

Pleziervaartuig

Je boot is standaard verzekerd in Nederland tot 5 zeemijlen uit de kust. Daarmee bedoelen we niet de Nederlandse gemeenten in het Caribische gebied.

Tegen extra betaling kun je ook kiezen voor een uitgebreider dekkingsgebied.

 •  De boot die je als particulier bezit en die een verzekerde waarde heft van maximaal € 300.000.
 • Je boot moet ingericht zijn voor recreatief gebruik en een vaste ligplaats in Nederland hebben.
 • Het maximale vermogen voor motoren is 100 pk, maat voor binnenboordmotoren op diesel geldt een maximum vermogen van 200 pk.
 • Heb je een boot met een kajuit? Dan is je volgboot gratis meeverzekerd als deze niet meer dan € 5.000 waard is en een vermogen heeft van maximaal 10 pk.

 

Dit is de verkoopwaarde van de boot net voor de gebeurtenis, verminderd met een bedrag oor waardevermindering door ouderdom of slijtage.

De aankoopwaarde is het bedrag waarvoor je de boot met accessoires hebt gekocht.

 

Doorlopende reis

Je kunt je bagage met een aanvullende keuzedekking meeverzekeren.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering biedt hulp als je juridische ondersteuning of advies nodig hebt. Juristen en andere deskundigen staan je bij en behandelen je juridische geschil, ook als er een gerechtelijke procedure nodig is. Deze verzekering keert geen geld uit.

Heb je een rechtsbijstandverzekering met een gezinsdekking afgesloten? Dan zijn ook meeverzekerd:

 • Alle personen die bij je in huis wonen, bijvoorbeeld je partner en kinderen, maar ook ouders, schoonouders of au pair die bij je wonen;
 • Je kinderen en pleeg- of stiefkinderen die niet bij je in huis wonen, maar wel in Nederland een dagstudie volgen of in een verpleeginrichting verblijven. Zij zijn niet (meer) verzekerd als zij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

De personen die zijn meeverzekerd hebben voor deze rechtsbijstandverzekering dezelfde rechten en verplichtingen als jijzelf.

Geldt mijn verzekering ook in het buitenland?
In de polisvoorwaarden staat een overzicht van de conflicten die verzekerd zijn. Daarbij staat ook, in welke landen of gebieden je hulp krijgt van DAS. Het recht van dat land of gebied moet wel van toepassing zijn op je conflict. Ook moet de rechter van dat land of gebied over je conflict mogen oordelen.

In de polisvoorwaarden staat een overzicht van de conflicten die verzekerd zijn. Daarbij staat ook, in welke landen of gebieden je hulp krijgt van DAS. Het recht van dat land of gebied moet wel van toepassing zijn op je conflict. Ook moet de rechter van dat land of gebied over je conflict mogen oordelen.

Aansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is een verzekering die je beschermt tegen de risico's van aansprakelijkheid. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je per ongeluk de spullen van een ander beschadigt of dat iemand door jouw schuld gewond raakt. In dat geval kun je vaak ervan uitgaan dat je hiervoor aansprakelijk bent. Een schadeclaim kan hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de wettelijke aansprakelijkheid van jou en jouw gezin voor materiële schade (schade aan spullen) en letselschade (schade aan de gezondheid van mensen) tenzij de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt is uitgesloten.

Bij de meeste verzekeraars heb je de keuze om verzekerd te worden voor een bedrag tussen de € 1.000.000 en de € 2.500.000.  Bij een te laag verzekerd bedrag kan de rechter je verplichten je mee te betalen aan de schade.

Een voorbeeld: Iemand is verzekerd voor  € 1.500.000 en hij heeft schade veroorzaakt. De rechter stelt de schade vast op € 2.000.000. De schadeveroorzaker geeft aan dat hij de € 500.000 niet zelf kan vergoeden. Door de hoogte van het verzekerd bedrag wordt de schadevergoeding dan vastgesteld op € 1.500.000.

Doorgaans biedt de verzekeraar een keuze uit een alleenstaandendekking of een dekking voor het hele gezin.

Bij de dekking voor alleenstaanden zijn de volgende personen (en dieren) verzekerd:

 • De verzekeringnemer
 • Huisdieren
 • Huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid direct verband houdt met de werkzaamheden
 • Logés, voor zover deze zelf niet verzekerd zijn

Bij de dekking voor gezinsleden zijn, naast de bij de alleenstaandendekking genoemde personen, verzekerd:

 • Echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner
 • De met hem of haar in gezinsverband samenwonende personen, dit zijn:
  • Hun minderjarige kinderen
  • Hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, inwonend of voor studie uitwonend
 • Inwonende (groot- schoon-)ouders, bloed- en aanverwanten

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking bij de volgende gebeurtenissen:

 • Als verzekerde niet meer woonachtig is in Nederland
 • Bezit of gebruik van illegale wapens
 • Molest en atoomkernreacties
 • Opzet als daad of met zekerheidsbewustzijn
 • Opzicht
 • Schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade, zoals aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet nakomen van een overeenkomst
 • Schade veroorzaakt door of met luchtvaartuigen
 • Schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen
 • Schade veroorzaakt door of met vaartuigen
 • Seksuele handelingen of gedragingen, al dan niet gepleegd in groepsverband
 • Zaakschade tussen verzekerden onderling

Ongevallen

De dekking geldt overal ter wereld.

 

Voor elke beroepsgroep kan de ongevallenverzekering interessant zijn.

Internet spaarrekening

De actuele spaarrentevergoeding​ kun je bekijken op: Spaarrekentevergoeding a.s.r.

De rente die over het saldo wordt opgebouwd, wordt steeds per 1 januari van het volgende jaar aan het saldo toegevoegd.

Er worden geen papieren afschriften verstuurd.  Na het openen van de rekening ontvang je een persoonlijke inlogcode voor een beveiligde pagina op Mijn ASR Bank. Op deze pagina vind je op elk gewenst moment het actuele saldo, je contractgegevens, alle veranderingen op de rekening en de geldende rentetarieven.

Adreswijzigingen kun je schriftelijk doorgeven via een wijzigingsformulier: Wijzigingsformulier adres of e-mail bij spaar- of beleggingsrekeningen.

Nee, er is geen minimum inleg voor de Internet spaarrekening.

Als je geld wilt opnemen van je rekening, dan kun je dat bedrag overboeken naar de tegenrekening die je hebt geregistreerd.

Het werkt als volgt: je logt in op Mijn ASR Bank en maak het gewenste bedrag over naar je tegenrekening.

 

Nee, een opname van de Internet spaarrekening wordt altijd overgeboekt naar de vooraf opgegeven tegenrekening.

Een betaalrekening op naam van de rekeninghouder bij een Nederlandse kredietinstelling.

Nee, je Internet spaarrekening kan maar aan één tegenrekening worden gekoppeld.

Ja, vul dan in het aanvraagformulier een 2e rekeninghouder in. Het is hierbij wel van belang dat de tegenrekening ook een gezamenlijke rekening (en/of-rekening) is.

Om de rekening te kunnen openen moet je minimaal 18-jaar zijn en in Nederland wonen.

Heb je al een spaarrekening en wil je de rekeninghouders wijzigen? Dit kan via Mijn ASR Bank.

Je kunt een rekening aanvragen als je aan de onderstaande eisen voldoet:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je bent woonachtig in Nederland
 • Je bent in het bezit van een geldig paspoort en/of EU - identiteitskaart, en/of Nederlands rijbewijs
 • Je bent in het bezit van een geldig BSN - nummer (burgerservicenummer)
 • Je hebt op je eigen naam een bankrekening bij een in Nederland vergunninghoudende bank

De Internet spaarrekening valt onder het deposito garantiestelsel. Dit is een garantieregeling van De Nederlandsche Bank, die ervoor zorgt dat particulieren tot € 100.000 van hun spaargeld per bank terugkrijgen als deze bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen.

Met het spaardeposito heb je zekerheid over de te bereiken eindwaarde van iedere inleg. Het nadeel van de vaste rente is, dat als de marktrente stijgt, je daar niet van profiteert voor de bedragen die al zijn ingelegd in het spaardeposito.

 

Het jaaroverzicht van je Internet spaarrekening staat eind februari voor je klaar op Mijn ASR Bank.

Inkomen & Pensioen

Een levensverzekering keert een uitkering uit bij leven of dood van de verzekerde(n).
Er zijn verschillende uitkeringen bij levensverzekeringen, zoals:

 • Verzekeringen die uitkeren als je voor de einddatum komt te overlijden
 • Verzekeringen die uitkeren als je op de einddatum in leven bent
 • Verzekeringen die uitkeren als je voor de einddatum komt te overlijden of als je op de einddatum in leven bent. Deze laatste vorm noemt men een gemengde verzekering.

Onder de term levensverzekeringen vallen onder andere pensioenverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen, spaarverzekeringen, uitvaartverzekeringen en beleggingsverzekeringen.

Kapitaalverzekering
Een kapitaalverzekering keert een bedrag in één keer uit. Een kapitaalverzekering valt in box 3 voor de inkomstenbelasting. In box 3 moet je jaarlijks vermogensrendementsheffing betalen over de waarde van je kapitaalverzekering. Hierbij geldt een vrijstelling (heffingsvrije vermogen). Kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten voor 15 september 1999 hebben een aparte regeling. Zij hebben onder bepaalde voorwaarden een extra vrijstelling. Hetzelfde geldt voor kapitaalverzekeringen gesloten voor 1 januari 1992. Neem hiervoor contact op ons op.

Renteverzekering
Een renteverzekering keert een periodiek bedrag uit, bijvoorbeeld per maand of per jaar. Een voorbeeld is een lijfrenteverzekering. Hiermee bouw je een kapitaal op waarmee je later periodieke uitkeringen kan aankopen als aanvulling op je inkomen.

Als je jouw levensverzekering wilt opzeggen, zijn er verschillende mogelijkheden:

Afkopen
Over het algemeen zijn alleen levensverzekeringen waar een kapitaal bij in leven wordt opgebouwd afkoopbaar.
Op jouw verzoek bepaalt verzekeraar a.s.r. de afkoopwaarde van de verzekering. Ga je hiermee akkoord? Dan wordt de afkoopwaarde aan je uitgekeerd en betaal je dus geen premie meer. 

Het is niet altijd mogelijk de verzekering af te kopen. Als bijvoorbeeld de levensverzekering is verpand, zoals bij een hypotheek, dan heb je toestemming nodig van de geldverstrekker.

Afkopen kan ook fiscale gevolgen hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een gerichte lijfrenteverzekering. Als je in dat geval afkoopt, moet je (in principe) aan de Belastingdienst revisierente betalen. Ook wordt er loonheffing op de afkoopwaarde ingehouden.

Premievrij maken
Op jouw verzoek kun je de premiebetaling stopzetten. Dat noemt men premievrij maken. De verzekeraar bepaalt de premievrije waarde van de verzekering. Ga je hiermee akkoord? Dan wordt de verzekering premievrij gemaakt en betaal je dus geen premie meer. Als je jouw verzekering premievrij maakt, wordt het verzekerde bedrag op de einddatum lager. Ook de risicodekking kan lager worden.

Neem contact met ons op om de voorwaarden en gevolgen van het stopzetten van je verzekering te bespreken.

Je kunt een levensverzekering tussentijds laten eindigen/afkopen. Voor de afhandeling is nodig:

 • Een ondertekend afkoopformulier
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de begunstigde
 • Een Kopie van de bankpas of het bankafschrift waarop de uitkering moet worden overgemaakt

Let  op! als de polis verbonden is aan een hypotheeklening moet je toestemming vagen aan de geldverstrekker voor afkoop. Zonder deze toestemming kan de levensverzekering niet afgekocht worden. De geldverstrekker geeft dan een akte van retrocessie af.

Je kunt dan een verklaring van vrijwaring opvragen. De verklaring vervangt de originele polis. In deze verklaring geef je aan dat je niet meer in het bezit bent van de originele polis.

Ongeveer drie maanden voor het bereiken van de einddatum ontvang je een expiratiebrief. Bij polissen met een uitkering op de einddatum staat hierin het te verwachte uitkeringsbedrag vermeld. Op het uitkeringsverzoek kun je aangeven wat er met het vrijkomende bedrag moet gebeuren.

Om het overlijden van de verzekerde vast te stellen hebben wij de volgende stukken nodig:

 • Een akte van overlijden
 • Een schriftelijk verzoek van de begunstigde met het rekeningnummer waarop de uitkering kan worden gestort
 • Eventueel een verklaring van erfrecht
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de begunstigde
 • Een kopie van de bankpas of het bankafschrift waarop de uitkering dient te worden overgemaakt

 

Er is een verklaring van erfrecht nodig als de begunstigde onduidelijk is. Deze verklaring kun je opvragen bij een notaris. In de verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Hiermee kan de verzekeraar bepalen aan wie zij het geld moeten uitkeren. Sommige verzekeraars gaan uit van een minimum uitkeringskapitaal voor het opvragen van een verklaring van erfrecht . Bij a.s.r. is dit bedrag € 2.012,00. Hieronder hoeft er geen verklaring van erfrecht te komen.

De persoon die op de polis als begunstigde staat vermeld, ontvangt de uitkering. Als in het testament iemand anders staat vermeld, keert de verzekeraar toch uit aan de begunstigde zoals op de polis staat. Dat doet de verzekeraar, omdat de verzekeringnemer bij hen heeft aangegeven aan wie zij de uitkering uit de verzekering moeten overmaken.

Als de verzekeraar alle documenten ontvangen heeft, ontvangt de begunstigde naar verwachting binnen 15 werkdagen de uitkering.

Bij een lijfrenteverzekering betaal je periodiek of éénmalig een premie. Hiermee bouw je kapitaal op in de polis. Met het opgebouwde kapitaal ben je verplicht een lijfrente aan te kopen. De lijfrente zorgt voor periodieke uitkeringen, bijvoorbeeld per maand of per jaar. De belastingwet geeft de regels aan voor die uitkeringen.

De premies mag je in mindering brengen in je aangifte voor je inkomstenbelasting in box 1. Hierbij gelden wel bepaalde regels. Je mag maximaal de voor jou toegestane jaarruimte in mindering brengen op je aangifte inkomstenbelasting.

Er zijn vier lijfrentevormen:

 • De tijdelijke oudedaglijfrente: dit is een lijfrente die pas mag ingaan in het jaar dat je de (verhoogde) AOW‐leeftijd bereikt, een minimale duur heeft van vijf jaar met een maximum van € 20.953 per jaar. Eerder (tot 1 januari 2014) mocht de tijdelijke oudedaglijfrente ingaan in het jaar waarin je 65 jaar wordt. De leeftijd van 65 jaar was gesteld op de AOW‐leeftijd zoals die in het verleden voor iedereen gold. In de belastingwet is de vroegst toegestane ingangsdatum aangepast aan de verhoogde AOW‐leeftijd. De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin je de verhoogde AOW‐leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.
 • De (levenslange) oudedaglijfrente: deze lijfrente mag ingaan op een tijdstip naar keuze dat uiterlijk ligt in het jaar waarin je de verhoogde AOW‐leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Anders dan voor de tijdelijke oudedaglijfrente geldt mag deze lijfrente dus ook eerder ingaan dan bij het bereiken van je AOW –leeftijd.
 • De overbruggingslijfrente: de overbruggingslijfrente is wettelijk vervallen in 2006, maar mag nog worden aangekocht op basis van overgangsrecht met een lijfrenteverzekering van vóór 1 januari 2006. Een overbruggingslijfrente is een lijfrente die ingaat op een vrij te kiezen moment, maar eindigt op één van de volgende drie momenten (naar jouw eigen keuze): in het jaar dat je 65 jaar wordt, in het jaar dat je levenslang pensioen ingaat of in het jaar dat je jouw (verhoogde) AOW‐leeftijd bereikt. De overbruggingslijfrente mag niet hoger zijn dan € 63.288 per jaar.
 • De nabestaandenlijfrente: deze lijfrente kan alleen ingaan bij een overlijden. Als de verzekering waarmee je kapitaal opbouwt uitkeert in verband met overlijden, dan moet de begunstigde een lijfrente aankopen. De belastingwet geeft aan waar de lijfrente aan moet voldoen die de begunstigde moet aankopen.

 

Lijfrente spaarrekening

De Lijfrente spaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening waarop je spaart voor een lijfrente om later je oude dag mee aan te vullen. Het gespaarde bedrag wordt aan het eind van de looptijd omgezet in een periodieke aanvulling op het inkomen na pensionering. Deze uitkering wordt ook wel een lijfrente genoemd. Deze lijfrente is een apart product dat je aankoopt met het bedrag dat is gevormd op de Lijfrente spaarrekening.

Je kunt geld op je rekening overmaken door dit te storten op rekeningnummer NL28 ABNA 0414 5174 31 onder vermelding van je deelnemernummer.

De Lijfrente opbouwrekening kun je online beheren op Mijn ASR Bank. Je ontvangt geen papieren afschriften.

Het saldo op de Lijfrente spaarrekening valt onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.

Op Mijn ASR Bank open je eenvoudig zelf een deposito. Je kunt hierbij kiezen uit de duren die de bank op dit moment aanbiedt. Je vindt deze, en de bijbehorende rentevergoeding, terug op de Mijn ASR Bank.

Overlijdensrisicoverzekering

Na je overlijden lopen veel kosten gewoon door. Denk hierbij aan de kosten van je hypotheek, auto of de studiekosten van je kinderen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt financiële bescherming voor je nabestaande(n). Als je komt te overlijden, keert de verzekering eenmalig een bedrag uit. Dit bedrag bepaal je zelf.

Een Overlijdensrisicoverzekering verschilt van een Uitvaartverzekering. Een Overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit als het overlijden plaats heeft binnen de looptijd van de verzekering. Daarna niet meer. Deze verzekering sluit je af voor je nabestaanden, bijvoorbeeld om te zorgen dat je partner nog in jullie woning kan blijven wonen en de vaste lasten kan blijven dragen. Een uitvaartverzekering is bedoeld om de uitvaart te verzorgen. En keert altijd uit bij overlijden.

Deze voorziening is bedoeld als extra zekerheid voor de hypotheekverstrekker dat de lening, ook als je komt te overlijden voordat de hypotheek afbetaald is, (grotendeels) ingelost wordt. De overlijdensrisicoverzekering wordt daarom vaak verpand. Als je komt te overlijden wordt het geld rechtstreeks aan de hypotheekverstrekker overgemaakt.

ASR VermogenBelegd

ASR VermogenBelegd is een beleggingsverzekering. Je legt geld in en a.s.r. belegt dat voor je. Je hebt de keuze uit zeven verschillende fondsen. Met elk fonds loop je een ander risico. Je kunt je risico ook spreiden en kiezen voor een mix van deze zeven fondsen.
Aan het eind van de looptijd ontvang je een bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de resultaten van de beleggingen. Deze resultaten kunnen gunstig zijn maar ook tegenvallen.
ASR VermogenBelegd is geschikt voor je als je beleggingsrisico’s kunt en wilt lopen.

Je hebt gekozen voor ASR VermogenBelegd om: vermogen op te bouwen (ASR VermogenBelegd), een lijfrente op te bouwen (ASR VermogenBelegd Lijfrente) of een hypothecaire lening af te lossen (ASR VermogenBelegd Eigen Huis).

Direct Ingaande Lijfrente

Bij de Direct Ingaande Lijfrente ontvang je periodiek een uitkering. Je kiest zelf voor een uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Bij de Uitgestelde Garantie Lijfrente stel je het moment van uitkeren uit naar een later tijdstip.

De lijfrente uitkeringen zijn belast in box 1. Bovendien is verzekeraar a.s.r. verplicht om loonheffing en een zorgverzekeringsb​ijdrage in te houden op de uitkeringen. Je krijgt van a.s.r. na afloop van elk jaar een jaaropgave, die je kunt gebruiken bij de aangifte van je inkomstenbelasting. Uiteraard kunnen wij je hier uitgebreid over informeren.

Uitgestelde Garantie Lijfrente

Bij de Direct Ingaande Lijfrente ontvang je periodiek een uitkering. Je kiest zelf voor een uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Bij de Uitgestelde Garantie Lijfrente stel je het moment van uitkeren uit naar een later tijdstip.

Je kunt je lijfrente om verschillende redenen uitstellen:

 • Je hebt nu nog geen inkomstenaanvulling nodig
 • Je laat je lijfrentekapitaal graag nog even doorgroeien in de ASR Uitgestelde Garantie Lijfrente
 • Je geniet van een belastingvoordeel bij uitkeren vanaf uw 65e jaar

Als je overlijdt betaald verzekeraar a.s.r. je nabestaande(n) altijd minimaal het door jouw ingelegde kapitaal uit. Je hoeft dus geen aanvullende Overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Extra Pensioen Uitkering

De Extra Pensioen Uitkering is een bankrekening bij ASR Bank. Vanaf deze bankrekening maken wij de Extra Pensioen Uitkering aan je over. De hoogte en de looptijd van de Extra Pensioen Uitkering staan van tevoren vast.

 

Bij de aanvraag geef je aan op welke datum je denkt dat de inleg bij a.s.r. binnen is en wanneer je wilt dat de Extra Pensioen Uitkering ingaat. De ingangsdatum van de Extra Pensioen Uitkering is de eerste van de maand die je aan ons doorgeeft.
a.s.r. maakt de uitkering rond de 25e van de maand aan je over. In de overeenkomst staat hoeveel keer per jaar zij aan je uitbetalen.
Op de uitkering houdt a.s.r. belastingen, premies en andere heffingen in. Dat zijn zij verplicht. Het nettobedrag maken zij over naar de bankrekening die je aan hun hebt doorgegeven.

Als je overlijdt, is het belangrijk dat je erfgenamen a.s.r. zo snel mogelijk informeren. Nadat zij dit bericht hebben ontvangen, vragen zij de erfgenamen om een aantal gegevens en documenten. Welke dat zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. Het recht op de uitkering gaat over op je echtgenoot of partner, of mogelijk op andere erfgenamen. Dat hangt af van het huwelijksvermogensrecht en je testament. Verzekeraar a.s.r. stopt tijdelijk met de uitbetaling van de uitkering tot duidelijk is wie recht heeft op de uitkering. Zodra bekend is wie recht heeft op de uitkering, opent a.s.r. een nieuwe bankrekening voor de erfgenamen. Daarna gaan zij verder met de uitbetaling van de Extra Pensioen Uitkering aan de erfgenamen. De totale hoogte van de uitkering, wanneer a.s.r. de uitkering uitbetaald, en de rente wijzigen niet door het overlijden.

Op de Extra Pensioen Uitkering is het depositogarantiestelsel van toepassing. Deze regeling beschermt particuliere rekeninghouders in geval dat deze bank failliet gaat. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.dnb.nl. Bekijk ook de financiële bijsluiter.

Als je een Extra Pensioen Uitkering wilt afsluiten, kun je deze bij ons aanvragen. Voor de aanvraag hebben wij een aantal gegevens van je nodig: 

 • De hoogte van de inleg
 • De bank of verzekeraar waarbij je het lijfrentekapitaal hebt opgebouwd
 • De datum waarop je denkt dat de inleg bij ASR Bank binnen is
 • De gewenste ingangsdatum van de Extra Pensioen Uitkering (dit is de eerste van de maand)
 • Het aantal keer per jaar dat je de uitkering wilt ontvangen (per maand, kwartaal, half jaar of jaar)
 • De gewenste looptijd van de uitkering (deze moet voldoen aan wettelijke regels)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je arbeidsongeschikt bent, kun je minder of helemaal niet meer werken. Je hebt dan geen of minder inkomen. Voor werknemers in loondienst zijn er regels die ervoor zorgen dat zij toch een inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt zijn. Voor zelfstandig ondernemers gelden deze regels niet. Zij moeten zelf zorgen voor een inkomen als zij arbeidsongeschikt worden. Dat kan met een individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).            

De AOV is een verzekering voor ondernemers. Hieronder vallen ook:

 • Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)
 • Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
 • Vrije beroepsbeoefenaren

 

Hypotheken

Een hypothecaire lening is een lening waarmee je een huis kunt kopen. Zo’n lening wordt meestal hypotheek genoemd. Het huis is daarbij het onderpand van de lening. Er zijn verschillende soorten hypotheken, afhankelijk van de manier waarop je de lening aflost. Welke manier het beste bij jou past kunnen wij samen met jou bepalen.

Als je een bestaande woning koopt, krijg je vrijwel altijd te maken met 'kosten koper' (k.k.). Dit betekent dat de kosten van de overdracht van het huis voor jouw rekening (rekening van de koper) zijn. Het gaat hierbij om:

1. Overdrachtsbelasting: 2% van de koopsom
2. Notariskosten voor het opmaken van de transportakte
3. De inschrijving bij het Kadaster als nieuw huiseigenaar

Daar komen (eventueel) bij een bestaand huis nog bij:

1. Taxatiekosten: tussen 0,10% en 0,20% van de getaxeerde waarde, taxatie is verplicht voor het verkrijgen van een hypotheek (fiscaal aftrekbaar)
2. Makelaarscourtage: als je een aankopende makelaar hebt ingeschakeld
3. Kosten voor een bouwkundig keuring: bij een oudere woning
4. Roerende goederen: als je gordijnen, vloerbedekking, etcetera over wilt nemen van de vorige bewoners
5. Herstelkosten: achterstallig onderhoud. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektrische bedrading, houtwerk, gas- en waterleidingen en de riolering

Nee hoor. Ook met een tijdelijk contract, als flexwerker of als zelfstandig ondernemer is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat je de laatste jaren een constant inkomen hebt. Met een tijdelijk contract kun je je werkgever eventueel ook een intentieverklaring laten ondertekenen waarin hij aangeeft het tijdelijke dienstverband uiteindelijk om te zetten in een vast dienstverband. Een hypotheek afsluiten is dan geen probleem.

 

De belangrijkste persoonlijke factoren zijn je bruto jaarinkomen, hoe je je geld verdient, je werksituatie, toekomst, je eigen vermogen, je schulden, je leeftijd, je gezondheid, je persoonlijke wensen/prioriteiten en of je je hypotheek alleen of met je partner afsluit.
Daarnaast spelen ook externe factoren een rol, zoals de rentestand, de rentevastperiode, de projectrente, de woningwaarde, de executiewaarde, het leenbedrag en de normen met betrekking tot hypotheekverstrekking.

De netto hypotheeklast is de bruto hypotheeklast (totaal bedrag aan rente en aflossing) min de fiscale renteaftrek.

Een taxatie is verplicht voor de aanvraag van een hypotheek.

Overwaarde is het verschil tussen de huidige verkoopwaarde van je koophuis en de hoogte van je eigenwoningschuld.

Nee, met een Aflossingsvrije hypotheek hoeft dat niet. Gedurende de looptijd betaal je alleen rente, je lost je hypotheekschuld aan het eind van de looptijd af met de verkoop van je woning. Een volledig Aflossingsvrije hypotheek is alleen mogelijk als je veel eigen geld inbrengt. Bij de meeste geldverstrekkers is het maximale leenbedrag tussen de 75 en 100% van de executiewaarde van de woning (65 tot 85% van de vrije verkoopwaarde). Leen je met NHG (Nationale Hypotheek Garantie), dan kun je maximaal 50% van de woningwaarde aflossingsvrij financieren.
Als er een nieuwe hypotheek wordt gesloten heb je geen hypotheekrenteaftrek meer bij een aflossingsvrije hypotheek. De nieuwe hypotheek moet minimaal annuïtair in 30 jaar afgelost worden.

Er gebeurt dan niets. De hypotheek blijft zoals deze was inclusief de belastingafspraken. Alleen ga je afhankelijk van het rentevoorstel van je bank een ander percentage gaan betalen.

Wil je hiervoor hypotheekrenteaftrek? Dan moet je het nieuwe deel annuïtair of lineair afsluiten. Andere hypotheekvormen blijven ook mogelijk, maar dan zonder dit fiscale voordeel.

Annuïteitenhypotheek

Met de Annuïteitenhypotheek betaal je maandelijks een bruto bedrag dat gelijk blijft zolang de rente niet wijzigt. In het begin is het rentecomponent hoger dan het aflossingscomponent. Hierdoor heb je lagere netto maandlasten. Door het aflossen op je hypotheekschuld wordt het rentedeel kleiner. Je fiscaal voordeel wordt dus minder. Het gevolg is dat je netto maandlasten stijgen naarmate de hypotheek langer loopt.

Wil je de zekerheid van volledig aflossen en verwacht je in de toekomst een stijging van je inkomen? Dan kan de Annuïteitenhypotheek voor jou heel interessant zijn, vooral wegens de relatief lage aanvangslasten.

Je kunt het risico van overlijden afdekken door een losse Overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Deze Overlijdensrisicoverzekering kun je volledig afstemmen op jouw wensen:

 • Je bepaalt vooraf het bedrag wat bij overlijden eenmalig wordt uitgekeerd
 • Verzekering is mogelijk op een of twee levens
 • Je hebt de keuze tussen gelijkblijvende of jaarlijks vastgestelde risicopremie

Het jaaroverzicht van je hypotheek wordt in februari naar je opgestuurd.

Lineaire hypotheek

Met de Lineaire hypotheek begin je direct met aflossen. Omdat je iedere maand een deel aflost, wordt de hypotheekrente over een steeds kleiner leningbedrag berekend. Hierdoor dalen je maandlasten naarmate de looptijd van je hypotheek vordert. Daarmee wordt ook je hypotheekrenteaftrek minder.

Als je nu een goed inkomen hebt en in de toekomst minder wilt gaan werken. Of bijvoorbeeld wanneer je opgroeiende kinderen hebt, die je later een goede opleiding gunt.

De Lineaire hypotheek is te combineren met iedere hypotheekvorm die wij aanbieden.

Je kunt het risico van overlijden afdekken door een losse Overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Deze Overlijdensrisicoverzekering kun je volledig afstemmen op jouw wensen:

 • Je bepaalt vooraf het bedrag wat bij overlijden eenmalig wordt uitgekeerd
 • Verzekering is mogelijk op een of twee levens
 • Je hebt de keuze tussen gelijkblijvende of jaarlijks vastgestelde risicopremie

Het jaaroverzicht van je hypotheek wordt in februari naar je opgestuurd

Spaarhypotheek

De Spaarhypotheek is een hypotheek met een aflossingsverzekering. Je betaalt voor de verzekering een premie. Die is opgebouwd uit een spaarpremie en een risicopremie. Met de spaarpremie bouw je het bedrag op waarmee je je hypotheek aflost. Met de risicopremie ben je verzekerd van een uitkering bij overlijden.

Met een Spaarhypotheek weet je van tevoren dat je aan het einde van de looptijd je hypotheek kunt aflossen. Tijdens de looptijd van de hypotheek los je niets af. Daardoor heb je maximaal fiscaal voordeel dankzij de hypotheekrenteaftrek.
Als er een nieuwe hypotheek wordt gesloten heb je geen hypotheekrenteaftrek meer bij een Spaarhypotheek. De nieuwe hypotheek moet minimaal annuïtair in 30 jaar afgelost worden.

Bij een Spaarhypotheek kan de premie tijdens de looptijd veranderen. De premie is afhankelijk van:

 • Het bedrag dat je op de einddatum wilt hebben om (een deel) van de hypotheek af te lossen
 • De overlijdensdekking die je kiest
 • De hoogte van de hypotheekrente

De Spaarhypotheek is te combineren met iedere hypotheekvorm die wij aanbieden.

Als je komt te overlijden krijgen je nabestaanden een vast bedrag. Wil je de Spaarhypotheek voortijdig opzeggen? Je mag je Spaarhypotheek eerder stoppen. Dit heeft mogelijk nadelige fiscale consequenties. Hierdoor kun je geld verliezen. Wij bespreken graag met wat de beste oplossing is.

Neem contact met ons op! Wij bepalen dan samen met jou welke hypotheek het beste bij je past.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de Aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente over het geleende bedrag. Je lost tijdens de looptijd niets af. 
Als er een nieuwe hypotheek wordt gesloten heb je geen hypotheekrenteaftrek meer bij een aflossingsvrije hypotheek. De nieuwe hypotheek moet minimaal annuïtair in 30 jaar afgelost worden.

Tijdens de looptijd van een Aflossingsvrije hypotheek hoef je niet af te lossen. De hypotheekschuld blijft onveranderd. Aflossing vindt plaats aan het einde van de looptijd uit eigen middelen. Dit kan bijvoorbeeld uit de eventuele verkoopopbrengst van je woning. Het risico bestaat dat je met een restschuld blijft zitten.

Aan het eind van de looptijd los je je hypotheek af met de opbrengst van de verkoop van je woning. Als je overwaarde hebt, hou je na het aflossen van je hypotheek geld over. Is het huis minder waard geworden, dan heb je een restschuld.

Ja, een geheel aflossingsvrije hypotheek is mogelijk tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning. Je hebt dan geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. 

Bij hypotheken die zijn ingegaan voor 1 januari 2013 en gebruikt zijn voor de aankoop, verbouwing of verbetering van je eigen woning zijn maximaal 30 jaar aftrekbaar. Hypotheken die na 1 januari 2013 zijn ingegaan zijn alleen aftrekbaar als de lening tenminste annuïtair in zijn geheel wordt ingelost binnen 30 jaar.

Neem contact met ons op! Wij bepalen dan samen met jou welke hypotheek het beste bij je past.

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een hypotheek in combinatie met een beleggingsverzekering of beleggingsrekening. De hypotheek is aflossingsvrij, je lost daarom tijdens de looptijd van de hypotheek niets af. Met de aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering of kapitaalrekening spaar je om aan het einde van de looptijd je hypotheek af te lossen. Het spaargeld van de kapitaalverzekering of kapitaalrekening wordt belegd. Door het beleggen is de hoogte van je vermogen aan het einde van de looptijd van de hypotheek niet zeker. Hierdoor loop je het risico dat het vermogen niet voldoende is om je hypotheek af te lossen.
Als er een nieuwe hypotheek wordt gesloten heb je geen hypotheekrenteaftrek meer bij een beleggingshypotheek. De nieuwe hypotheek moet minimaal annuitair in 30 jaar afgelost worden.